Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

A collection of 5 posts

Bộ Giáo dục Đào tạo nói gì về việc 'Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng đại học'?
Chủ tịch kiêm nhiệm hiệu trưởng

Bộ Giáo dục Đào tạo nói gì về việc 'Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng đại học'?

Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng: Bộ GD-ĐT đề nghị trường đại học kiện toàn nhân sự hiệu trưởng TTO - Bộ GD-ĐT đã trả lời Tuổi Trẻ về trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm chức hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.