chống trượt

A collection of 4 posts

Hiệu trưởng ĐH Điện lực bị đề nghị xem xét trách nghiệm vì nhiều sai phạm
Đại học điện lực

Hiệu trưởng ĐH Điện lực bị đề nghị xem xét trách nghiệm vì nhiều sai phạm

Với bản cáo cáo dày tới 300 trang, Thanh tra Bộ Công Thương đã chỉ ra hàng loạt sai phạm xảy ra tại Trường Đại học Điện lực . Thanh tra Bộ kiến nghị cần xem xét trách nhiệm của ông Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng nhà trường khi để xảy ra những sai phạm này.