chi trả tiền hỗ trợ

A collection of 3 posts

Ninh Bình: Chưa có trường hợp viết đơn xin không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ
gói hỗ trợ 62.000 tỉ

Ninh Bình: Chưa có trường hợp viết đơn xin không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ

Ngày 18.5, đại diện lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình cho biết, đến thời điểm này, tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền đợt 1 từ gói an sinh 62.000 tỉ đồng tới hơn 100.000 trường hợp. Đến nay, Sở LĐTBXH tỉnh chưa nhận được thông báo nào về việc người dân viết đơn hoặc từ chối nhận

Chưa có trường hợp viết đơn xin không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ
gói hỗ trợ 62.000 tỉ

Chưa có trường hợp viết đơn xin không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ

Ngày 18.5, đại diện lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình cho biết, đến thời điểm này, tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền đợt 1 từ gói an sinh 62.000 tỉ đồng tới hơn 100.000 trường hợp. Đến nay, Sở LĐTBXH tỉnh chưa nhận được thông báo nào về việc người dân viết đơn hoặc từ chối nhận