cán bộ

A collection of 16 posts

Kiến nghị niêm yết bản kê khai tài sản cán bộ tại nhà sinh hoạt cộng đồng
cán bộ

Kiến nghị niêm yết bản kê khai tài sản cán bộ tại nhà sinh hoạt cộng đồng

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị bổ sung nội dung công khai bản kê khai tài sản hàng năm của cán bộ, đảng viên phải được gửi đến Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố và niêm yết tại nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, tổ dân phố để người dân giám sát.