Cà Mau

A collection of 44 posts

Cà Mau đề nghị dừng thi công các trụ tuôcbin điện gió Tân Thuận
Trụ điện gió ảnh hưởng luồng lạch

Cà Mau đề nghị dừng thi công các trụ tuôcbin điện gió Tân Thuận

TTO - Ngày 22-5, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đã kết luận phản ánh của ngư dân các trụ tua bin dự án nhà máy điện gió Tân Thuận (xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi) ảnh hường đến luồng lạch cửa biển Gành Hào là đúng.

Cà Mau đề nghị dừng thi công các trụ tua bin điện gió Tân Thuận
Trụ điện gió ảnh hưởng luồng lạch

Cà Mau đề nghị dừng thi công các trụ tua bin điện gió Tân Thuận

TTO - Ngày 22-5, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đã kết luận phản ánh của ngư dân các trụ tua bin dự án nhà máy điện gió Tân Thuận (xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi) ảnh hường đến luồng lạch cửa biển Gành Hào là đúng.