Bộ Tài nguyên và Môi trường

A collection of 7 posts

Dự thảo quy định phân lô bán nền: Câu chữ mập mờ, không rõ nghĩa?
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Dự thảo quy định phân lô bán nền: Câu chữ mập mờ, không rõ nghĩa?

Dự thảo mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phân lô bán nền không được thực hiện tại khu vực "có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị". Nhưng như thế nào là “khu vực có yêu cầu cao...” thì Bộ không nói