Bộ tài chính

A collection of 44 posts

'Kế toán trưởng Tenma Việt Nam khẳng định không chi tiền cho cán bộ thuế Bắc Ninh'
Kế toán trưởng

'Kế toán trưởng Tenma Việt Nam khẳng định không chi tiền cho cán bộ thuế Bắc Ninh'

Kế toán trưởng Tenma Việt Nam khẳng định không chi tiền cho cán bộ thuế Bắc Ninh Ông Ngô Xuân Tòng, cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh khẳng định thông tin cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh nhận tiền của Công ty TNHH Tenma Việt Nam là đơn phương, kế toán trưởng công ty khẳng định không có khoản chi nào như