bộ Nội vụ

A collection of 19 posts

Luân chuyển, bố trí cán bộ tốt sẽ phát huy hết khả năng sáng tạo
điều động cán bộ

Luân chuyển, bố trí cán bộ tốt sẽ phát huy hết khả năng sáng tạo

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, việc thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ từ địa phương về Trung ương gắn với quy hoạch, giao nhiệm vụ đúng người, đúng việc sẽ tạo được những thay đổi rất tích cực. Khi đó cán bộ được luân chuyển, điều động sẽ phát huy khả năng sáng tạo trong