bảo hiểm xe máy

A collection of 75 posts

Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Tăng cường hậu kiểm để tránh trục lợi
bảo hiểm

Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Tăng cường hậu kiểm để tránh trục lợi

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Bộ theo hướng đơn giản hoá thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm , tăng cường giám sát hậu kiểm để tránh trục lợi bảo hiểm.

Lấy được tiền bảo hiểm xe máy thì phải ăn hết cả “tạ hành”
bảo hiểm

Lấy được tiền bảo hiểm xe máy thì phải ăn hết cả “tạ hành”

Lấy được tiền bảo hiểm xe máy thì phải ăn hết cả “tạ hành”- đó là một bình luận đáng chú ý của bạn đọc gửi về báo Lao Động liên quan đến bảo hiểm xe máy bắt buộc và cách chi trả bảo hiểm khi xảy ra tại nạn. “Hành” là tiếng lóng để chỉ việc bị “hành xác” với những thủ tục nhiêu khê, rắc rối. Ở đây