Bắc Giang

A collection of 26 posts

Công đoàn trợ cấp hàng tháng cho công nhân lao động đặc biệt khó khăn
Bắc Giang

Công đoàn trợ cấp hàng tháng cho công nhân lao động đặc biệt khó khăn

Trong những năm qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động, Công đoàn Khối Đảng - Đoàn thể huyện Tân Yên ( Bắc Giang ) còn tích cực hỗ trợ, giúp đỡ công nhân, viên chức, lao động có hoà