Đối tượng chính được hướng tới trong đợt này là tuyên truyền, vận động nông dân, người lao động khu vực phi chính thức về quyền, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Sáng 23.5, BHXH TPHCM phối hợp với Bưu điện thành phố ra quân thực hiện tuyên truyền “Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân”.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mục tiêu của đợt ra quân này nhằm thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, trong đó tháng 5 được công nhận là “Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân”.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh Nam Dương
Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh Nam Dương

Đợt ra quân lần này nhằm thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của người dân về chính sách và tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố. Đối tượng chính được hướng tới trong đợt này là tuyên truyền, vận động nông dân, người lao động khu vực phi chính thức về quyền, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu mỗi quận, huyện của thành phố phát triển ít nhất 50 người tham gia BHXH tự nguyện.

Sau lễ ra quân, nhân viên của BHXH và bưu điện ở các quận, huyện đồng loạt tổ chức các đội diễu hành trên các tuyến phố và tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH tại một số điểm công cộng.

Nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/ra-quan-van-dong-trien-khai-bhxh-toan-dan-807369.ldo