Phi hành gia ngã dúi dụi đi trên Mặt Trăng

Phi hành gia ngã dúi dụi đi trên Mặt Trăng

Xuka (st)

Phi hành gia ngã dúi dụi đi trên Mặt Trăng - 2

'Đại ca giang hồ' ngã ngửa khi đạp bàn nhựa

Phi hành gia ngã dúi dụi đi trên Mặt Trăng - 3

Ma nữ bị đạp ngã sấp mặt

Nguồn: https://vnexpress.net/phi-hanh-gia-nga-dui-dui-di-tren-mat-trang-4103670.html