Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chính, để nghỉ hưu theo chế độ.

Nguồn: https://soha.vn/phe-chuan-mien-nhiem-chu-tich-ubnd-tinh-quang-tri-20200522192521936.htm