Nhiều hộ là người thân của cán bộ xã, thôn, dù có điều kiện kinh tế khá giả, không thuộc diện hộ cận nghèo, nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19.

Ngày 23.5, thông tin từ UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ban hành kết luận, về việc xác minh nội dung tố cáo lãnh đạo, cán bộ xã Yên Thọ sai phạm trong thực hiện triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ của Chính phủ.

Nhiều hộ dân tại Thanh Hóa có điều kiện kinh tế khá giả, nhà cao cửa rộng nhưng vẫn nằm trong diện được nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh: Quách Du
Nhiều hộ dân tại Thanh Hóa có điều kiện kinh tế khá giả, nhà cao cửa rộng nhưng vẫn nằm trong diện được nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh: Quách Du

Theo kết luận, có 9 hộ thuộc diện khá giả, chủ yếu là người nhà của cán bộ thôn, xã được nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Trong khi đó, có 6 hộ có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại không được nhận tiền hỗ trợ.

Cụ thể, UBND xã Yên Thọ đã lập danh sách niêm yết công khai 11 hộ cận nghèo, tuy nhiên, có 9/11 hộ có nhà tầng kiên cố 2 tầng, có xe ôtô... và không thuộc hộ cận nghèo nhưng vẫn nằm trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ. Các hộ này phần lớn có quan hệ họ hàng với lãnh đạo thôn, xã.

Chủ tịch UBND xã có 3 hộ; Phó Chủ tịch UBND xã có 1 hộ; Chủ tịch hội Phụ nữ xã có 1 hộ; Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận thôn Tu Mục 1 có 2 hộ.

 
Trong khi đó, nhiều hộ có hoàn cảnh thực sự khó khăn lại không được hoặc nhận thiếu tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh: Quách Du 

Từ kết quả xác minh trên, UBND huyện Yên Định kết luận: Lãnh đạo, cán bộ thôn, xã Yên Thọ đã thực hiện không đúng quy định trong việc cấp phát tiền hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ.

Ban chỉ đạo giảm nghèo xã chưa chỉ đạo cán bộ chính sách và các thôn thực hiện rà soát, lập danh sách bổ sung 1 số hộ có điều kiện hoàn cảnh khó khăn để xem xét công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo khi đủ điều kiện theo quy định, dẫn đến họ không được nhận hỗ trợ.

Qua đó, UBND huyện Yên Định yêu cầu UBND xã Yên Thọ giao cho Ban giảm nghèo xã, cán bộ chính sách xã hướng dẫn các hộ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, viết đơn đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi xã để thực hiện rà soát thường xuyên theo quy định.

Đồng thời tiến hành kiểm điểm đối với các cá nhân, tập thể vì đã để xảy ra các vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân.

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/nhieu-nguoi-than-cua-can-bo-xa-du-kha-gia-van-duoc-nhan-tien-ho-tro-807372.ldo