Màn trộm xe bất thành của tên trộm hậu đậu

Màn trộm xe bất thành của tên trộm hậu đậu

Xuka (st)

Màn trộm xe bất thành của tên trộm hậu đậu - 2

Tên trộm 'chê' xe tay ga, lấy cắp đôi dép

Màn trộm xe bất thành của tên trộm hậu đậu - 3

Hai tên trộm vứt lại xe máy của mình khi bị phát hiện

Nguồn: https://vnexpress.net/man-trom-xe-bat-thanh-cua-ten-trom-hau-dau-4103602.html