Báo Lao Động nhận được Đơn đề nghị việc chi trả Bảo hiểm y tế của ông Nguyễn Trung Tuyến (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) khi cấp cứu do thẻ Bảo hiểm y tế bị sai ngày sinh.

Theo đó, ông Nguyễn Trung Tuyến có thẻ Bảo hiểm y tế cũ bị sai ngày tháng năm sinh số DN 4797910211685 (đã nộp cho Bảo hiểm y tế phường Phú Thạnh, quận Tân Phú nhờ sửa lại ngày tháng năm sinh phù hợp với giấy Chứng minh thư nhân dân).

Thẻ Bảo hiểm y tế mới cấp cho ông Nguyễn Trung Tuyến ngày 19.12.2019 có số GD 4797931486656 (ngày tháng năm sinh đã phù hợp với giấy Chứng minh thư nhân dân có đăng ký khám chữa bệnh lần đầu tại Bệnh viện 30/4 để thay thế thẻ Bảo hiểm y tế cũ bị sai nói trên).

Tuy nhiên, ngày 16.12.2019, ông Nguyễn Trung Tuyến bị dập ngón tay trỏ phải nên được người nhà đưa đến phòng cấp cứu Bệnh viên quận Tân Phú để khám điều trị.

Ông Tuyến có xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế nhưng do việc in ngày tháng năm sinh trong thẻ không trùng khớp với ngày tháng năm sinh trong giấy Chứng minh thư nhân dân nên bệnh viện không chấp nhận.

Do Bệnh viện quận Tân Phú vào thời điểm ông Tuyến đến khám không có bác sĩ mổ nên gia đình ông Tuyến lại chuyển ông đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh để thực hiện mổ ngay trong đêm đó.

Cũng tại bệnh viện này, ông Tuyến đã trình thẻ Bảo hiểm y tế nhưng do sai ngày tháng năm sinh như đã nêu ở trên nên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh cũng không chấp nhận.

Sau khi điều trị xong vết thương, ông Tuyến đến Bảo hiểm y tế quận Tân Phú để xin hướng dẫn làm thủ tục thanh toán và được yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ nhiều lần như: Hóa đơn đỏ tiền thuốc của bệnh vien, giấy chuyển viện, xác nhận chuyển viện…).

Sau thời gian hẹn, ông Tuyến đến nhận kết quả giám định lần 1 kết luận khám trái tuyến. Theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội quận Tân Phú, ông Tuyến làm đơn khiếu nại việc thanh toán.

Sau một thời gian, ông Tuyến nhận kết quả giám định lần 2 là khám trái tuyến vì vậy đến nay ông Tuyến vẫn chưa được Bảo hiểm xã hội thanh toán.

Như vậy, đến nay ông Tuyến đã nhận lại hồ sơ trả về trong đó có 2 thông báo kết quả giám định chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế ký ngày 13.1.2020 và ngày 25.2.2020 của Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh có ghi tình trạng khám trái tuyến, không trình thẻ.

Ông Tuyến nhận thấy việc kết luận này là không đúng thực tế vì ông Tuyến có trình thẻ nhưng vì thẻ ghi sai ngày tháng năm sinh so với ngày tháng năm sinh trong Chứng minh thư nhân dân (việc in sai này là do Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh thực hiện).

Hiện nay số tiền đề nghị thanh toán theo bảng kê có hóa đơn là 7.773.310 đồng vẫn chưa được giải quyết.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh đề nghị ông Tuyến nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo quy định của đợt Khám chữa bệnh nói trên về Bảo hiểm xã hội quận, huyện gần nhất hoặc Bảo hiểm xã hội thành phố để được xem xét giải quyết.

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/kien-nghi-chi-tra-bao-hiem-y-te-khi-cap-cuu-do-the-bi-sai-ngay-sinh-807383.ldo