Khung thành 'ma ám' sút mải không vào

Khung thành 'ma ám' sút mải không vào

Xuka (st)

Khung thành ma ám sút mải không vào - 1

'Khung thành ma ám' ba lần từ chối bàn thắng mười mươi

Khung thành ma ám sút mải không vào - 2

Cầu thủ bất lực vì khung thành bị 'ma ám'

Nguồn: https://vnexpress.net/khung-thanh-ma-am-sut-mai-khong-vao-4102436.html