'Gear up for' nghĩa là gì?

'Gear up for' nghĩa là gì?

Moon Nguyen

Nguồn: https://vnexpress.net/gear-up-for-nghia-la-gi-4104065.html