Với mức phí phù hợp để lao động lực chọn việc tham gia BXHH tự nguyện sẽ là “chỗ dựa” để những người lao động biển, lao động phi chính thức, lao động không tham gia BHXH bắt buộc về lâu dài.

Ngày 23.5, BHXH Khánh Hòa phối hợp với Bưu điện tỉnh cùng tham gia cầu truyền hình toàn quốc ra quân tháng vận động bảo hiểm xã hội toàn dân. Ông Lê Hùng Chính, phó giám đốc BHXH Khánh Hòa cho biết, chính sách bảo hiểm xã hội toàn dân, đặc biệt là Bảo hiểm Xã hội tự nguyện được triển khai từ năm 2008 đến nay. Đây là chính sách góp  phần giúp lao động phi chính thức được đảo bảo một mức thu nhập và chế độ khi về già.

Ra quân truyên truyền BHXH toàn dân tại Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Ra quân truyên truyền BHXH toàn dân tại Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh

Công dân từ 15 tuổi trở lên, chưa tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện mua BHXH tự nguyện. Người tham gia được lựa chọn cho mình mức đóng và phương thức đóng phù hợp. Với mức đóng thấp nhất là hơn 100.000 đồng/tháng.

Đồng thời tùy theo đối tượng khi tham gia người lao động sẽ được Nhà nước hỗ trợ 10-30% phí đóng. Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ, hưu trí, thẻ BHYT, BHXH một lần, tử tuất.

Với đặc thù là địa phương có đông lao động biển, lao động dịch vụ, đối tượng chưa tham gia BHXH chiếm tỉ lệ cao trong độ tuổi lao động. Thống kê của BHXH Khánh Hòa, đến tháng 4.2020, lực lượng lao động toàn tỉnh khoảng 630.700 người. Trong đó lao động có BHXH bắt buộc là 131.783 người, chiếm 20,89% lực lượng lao động. Lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ chiếm hơn 1% (6.337 người) lực lượng lao động.

Trong những năm qua BHXH Khánh Hòa tăng cường nhiều giải pháp tuyên truyền vận động người dân tham gia. Nhiều giải pháp đưa chính sách BHXH tự nguyện đến với đối tượng lao động biển tận các phường, xã, gia đình. Phối hợp cùng Bưu điện tỉnh tổ chức truyền thông đến người dân tại các bưu cục.

Diều hành tuyên truyền về BHXH trên đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Diễu hành tuyên truyền về BHXH trên đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang. Ảnh: Phương Linh

Từ tháng 4.2020 BHXH Khánh Hòa triển khai BHXH tự nguyện theo hình thức trực tuyến  tại địa chỉ http://bhxhtn.bhxhkhanhhoa.gov.vn/. Mở rộng các ứng dụng công nghệ tối đa hóa giúp các lao động phi chính thức, lao động đã tham gia BHXH xây dựng cho mình kế hoạch an sinh khi về già.

Theo lãnh đạo BHXH Khánh Hòa, ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến hết tháng 4.2020 số lao động tham gia BHXH giảm 33.735 người. Số đơn vị, lao động đã thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất 69  đơn vị với hơn 10.000 lao động. Bên cạnh đó lao động phi chính thức là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nhất khi việc làm mất, không có nguồn hỗ trợ, đời sống thêm khó khăn. Vì vậy sau lễ ra quân, BHXH Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền đến người dân để họ không mất đi cơ hội giữ thu nhập về già. Hướng tới mục tiêu năm 2020 Khánh Hòa sẽ phát triển được 13.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/dua-bhxh-tu-nguyen-tiep-can-lao-dong-bien-807441.ldo