Cún cưng tá hỏa vì bị chủ chơi khăm

Cún cưng tá hỏa vì bị chủ chơi khăm

Xuka (st)

Cún cưng tá hỏa vì bị chủ chơi khăm - 2

Cún cưng tìm người giúp khi chủ say thuốc lào

Cún cưng tá hỏa vì bị chủ chơi khăm - 3

Chủ nhân 'giận tím người' khi nhờ cún cưng trông nhà

Nguồn: https://vnexpress.net/cun-cung-ta-hoa-vi-bi-chu-choi-kham-4103019.html