Qua thanh tra, kiểm tra trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, Bình Định đã phát hiện 120 cơ sở vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (chiếm 6,3% số cơ sở được kiểm tra), xử phạt 7 cơ sở vi phạm (chiếm 0,4% số cơ sở được kiểm tra).

Ngày 24.5, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định cho biết, đã có báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.

Cụ thể, tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra được thành lập là 171 đoàn gồm: 3 đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh; 27 đoàn kiểm tra tuyến huyện và 141 đoàn kiểm tra tuyến xã.

Đa số các cơ sở được kiểm tra đều đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Số cơ sở được kiểm tra là 1.896 cơ sở; trong đó có 115 cơ sở sản xuất chế biến, 316 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 1.465 cơ sở dịch vụ ăn uống. Số cơ sở đạt chuẩn là 1.776/1.896, cơ sở chiếm tỉ lệ 93,7%.

Đặc biệt, bên cạnh các cơ sở chấp hành đúng các quy định về an toàn thực phẩm, vẫn còn 120 cơ sở chưa thực hiện đúng các quy định trên, trong đó tuyến tỉnh có 15 cơ sở, tuyến huyện có 7 cơ sở và tuyến xã có 108 cơ sở.

Có 7 cơ sở bị xử phạt với số tiền phạt hơn 18 triệu đồng và 113 cơ sở vi phạm nhưng không bị xử lý, chỉ nhắc nhở.

Theo Ban chỉ đạo, các cơ sở có vi phạm nhưng chỉ nhắc nhở chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ thuộc tuyến xã quản lý, không có đăng ký kinh doanh, địa chỉ không ổn định, mức nhu nhập thấp, sản xuất, kinh doanh theo mùa vụ vì vậy khó áp dụng xử phạt tiền.

Các hành vi vi phạm chủ yếu của 120 cơ sở chưa thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm như: Điều kiện vệ sinh cơ sở (32 cơ sở), điều kiện trang thiết bị dụng cụ (31 cơ sở); điều kiện về con người (57 cơ sở).

Nguồn: https://laodong.vn/y-te/binh-dinh-co-120-co-so-vi-pham-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-807491.ldo