Thế nhưng, Bi Rain và dàn diễn viên dưới đây lại phải chờ đến gần 10 năm mà vẫn chưa được trả đủ cát-sê.

9 sao Hàn bị quỵt tiền lương, có người chờ đợi đến tận 10 năm 1
9 sao Hàn bị quỵt tiền lương, có người chờ đợi đến tận 10 năm 2
9 sao Hàn bị quỵt tiền lương, có người chờ đợi đến tận 10 năm 3
9 sao Hàn bị quỵt tiền lương, có người chờ đợi đến tận 10 năm 4
9 sao Hàn bị quỵt tiền lương, có người chờ đợi đến tận 10 năm 5
9 sao Hàn bị quỵt tiền lương, có người chờ đợi đến tận 10 năm 6
9 sao Hàn bị quỵt tiền lương, có người chờ đợi đến tận 10 năm 7
9 sao Hàn bị quỵt tiền lương, có người chờ đợi đến tận 10 năm 8
9 sao Hàn bị quỵt tiền lương, có người chờ đợi đến tận 10 năm 9

Nguồn: https://thanhnien.vn/van-hoa/9-sao-han-bi-quyt-tien-luong-co-nguoi-cho-doi-den-tan-10-nam-1228022.html