Tin tức
Thứ 3, Day 18/12/2012 02:31 AM
Trangnhat.net mới ra mắt danh mục Web chuyên gia
Để đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người dùng mong muốn tìm các website chuyên sâu về các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, Trangnhat.net bổ sung thêm một danh mục nữa với tên gọi Web chuyên gia Người dùng có thể truy cập vào những trang web chuyên ngành của mình bằng cách vào http://trangnhat.net/danh-sach/web-chuyen-gia.html và chọn lĩnh vực quan tâm.

Để đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người dùng mong muốn tìm các website chuyên sâu về các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, Trangnhat.net bổ sung thêm một danh mục nữa với tên gọi Web chuyên gia

askanexpert1.jpg (320×293)


Người dùng có thể truy cập vào những trang web chuyên ngành của mình bằng cách vào http://trangnhat.net/danh-sach/web-chuyen-gia.html

và chọn lĩnh vực quan tâm.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thêm rất nhiều website mới thuộc danh mục này.

Không chỉ vậy, rất nhiều ngành nghề chúng tôi sẽ bổ sung dần như Luật sư, Nhà đầu tư....

Nếu bạn mong muốn chúng tôi phát triển thêm lĩnh vực của bạn, vui lòng bình luận dưới đây.

Trangnhat.net rất mong muốn giúp bạn tiếp cận với những nguồn tài nguyên website bổ ích nhất trên Internet, và bạn chính là động lực để chúng tôi không ngững nỗ lực và cải tiến.

Khám phá thế giới web chuyên gia tại địa chỉ http://trangnhat.net/danh-sach/web-chuyen-gia.html


Các tin đã đưa ngày:
Website hay